Egzekucja leasingobiorców.

Posted on 13/01/2022 7:44am

Gospodarka wolnorynkowa odznacza się tym, że bogactwo lub chociaż stabilność finansowa nie jest nikomu dana raz na zawsze.Do skomplikowanej sytuacji, czy nawet bankructwa doprowadzić mogą nie tylko błędy zarządzania, ale choćby zdarzenia, na które przedsiębiorcy mają niewielki wpływ. Dlatego podpisując umowę leasingu, warto jest zdawać sobie sprawę jakie mogą być konsekwencje zaległości płatniczych wobec leasingodawcy.Sprawy związane z zaległościami uregulowane są w OWUL (OWL), dołączonym do umowy leasingu. Tabela Opłat i Prowizji wymienia natomiast koszty, związane z windykacja leasingobiorców.

Za opóźnienia jednomiesięczne naliczone zostają odsetki, które z reguły są wyższe od ustawowych. Przedsiębiorstwa leasingowe, także wezwania do zapłaty, za które pobiera się dodatkową opłatę.

Ten artykuł, który w tym momencie studiujesz posiada fascynujące informacje, ale jeśli chcesz zdobyć zbliżone informacje na opisywany temat, to sięgnij po szczegóły (http://www.franklincovey.pl/szybkosc-zaufania-streszczenie/).

W wezwaniu do zapłaty leasingodawca wyznacza również dodatkową datę na spłatę zaległej raty leasingowej - najczęściej 14 dni. W przypadku niewpłacenia zaległości w dodatkowym terminie, leasingodawca ma prawo wypowiedzieć umowę leasingu.

Wypowiedzenie umowy leasingu może nastąpić jeżeli, pomimo wezwania do zapłaty, zaległość nie zostanie uregulowana, a leasingobiorca nie podejmie również żadnych rozmów z finansującym. Jeżeli nie powiodą się próby porozumienia z leasingodawcą, albo zadłużenie nie zostanie spłacone i/lub leasingodawca nie zgodzi się na wznowienia umowy, wtedy leasingobiorca zostanie wezwany do wydania przedmiotu leasingu.Aktywności tych, nie prowadzi już bezpośrednio firma leasingowa, ale pełnomocnik (firma windykacyjna, kancelaria prawna) |.Usługa ta, podobnie jak wszystkie koszty windykacji obciąża finalnie leasingobiorcę. Kontrahent obciążony jest także za bezumowne korzystanie z przedmiotu leasingu. Jeżeli przedmiot leasingu nie zostanie przekazany leasingodawcy lub pełnomocnikowi, wówczas ten zacznie tzw. twardą windykację, próbując odzyskać przedmiot leasingu. Jeżeli odebranie przedmiotu leasingu okaże się niemożliwe, wtedy leasingodawca albo pełnomocnik wystąpi do sądu z pozwem o wydanie przedmiotu leasingu. Koszty opłat sądowych, a także ewentualne koszty komornika również obciążą ostatecznie dłużnika. Oprócz tego przedmiot leasingu jest prawnie własnością firmy leasingowej.
Ma ona prawo zatem złożyć zawiadomienie do prokuratury o domniemaniu przestępstwa przywłaszczenia mienia. Po czynnościach windykacyjnych następuje rozliczenie umowy. Jeżeli leasingobiorca nie rozliczy się z firmą leasingową, sprawa znajdzie się w sądzie wraz z wypełnionym wekslem (lub nastąpi sprzedaż wierzytelności - zapytaj jak sprzedać wierzytelność w SAF S.A.). Po otrzymaniu nakazu płatniczego do gry wchodzi komornik, wspierany przez firmę windykacyjną.

Spółki leasingowe wspaniale wyspecjalizowały się w windykacji leasingobiorców. To bowiem dla nich dodatkowe źródło zarobku. Jednakże leasingodawcy rzadko kiedy zależy na zakończeniu współpracy z leasingobiorcą, nawet mocno nieterminowym, dlatego praktycznie na każdym stadium windykacji są furtki negocjacyjne. Najlepiej jeszcze przed wystąpieniem problemu poinformować leasingodawcę, iż mogą nastąpić kłopoty z płatnościami. Jest wtedy możliwość zmiany harmonogramu, np. wydłużenia umowy.