Czy opłaca się zawierać umowy? Czy zdarzają się sytuacje, gdy nie trzeba tego robić?

Posted on 14/05/2019 12:41pm

Kontrakt jest złożenie dwóch takich samych postanowień. Ma ona często formę pisemną a do tego często stanowi istotny dowód w ewentualnych sprawach sądowych. Każda umowa, zawarta w formie ustnej, lub pisemnej jako akt notarialny, jest ważna dla obu stron. Nie oznacza to jednak, że każda z takich umów jest dokumentem. Polskie prawo bowiem umożliwia zawieranie kontraktów w różnej formie, niektóre zaś umowy wymagają wyjątkowej formy, tak jest przykładowo w momencie sprzedaży nieruchomości.


Umowa biznesowa
Author: Startup Registry
Source: http://www.flickr.com
Powinniśmy wtedy przygotować akt notarialny. Taki kontrakt jest ważnym dowodem w ewentualnych sprawach sądowych, przez to dobrze jest zawierać ją pisemnie, nawet jeżeli w konkretnym przypadku kodeks cywilny tego nie wymaga. Trzeba zapamiętać, że sąd uzna umowę za wiążącą tylko w momencie, jak jest ona podpisana przez dwie strony. Czytaj też .

Umowa bez podpisów albo jedynie z podpisem jednej strony nie posiada żadnej mocy prawnej. Jeżeli uczestniczymy w postępowaniu gospodarczym umowę musimy załączyć do pozwu, najlepiej jak będzie to oryginał. Zgodnie z artykułem 479 powód musi podać w pozwie nie tylko twierdzenia, lecz też dowody na ich poparcie.

Czy chcesz zobaczyć tę tematykę z całkiem innej strony? Jeśli tak, to zobacz również wpisy ze strony (http://raczynski-kancelaria.pl/), które znajdziesz po kliknięciu tutaj.

Umowa jest często najbardziej istotnym dowodem, który poświadcza dokonanie czynności prawnej. Niektórzy są zdania, iż nie warto czasami finalizować umów. To rzecz jasna złe podejście, gdyż trzeba mieć to na uwadze zawsze. Nie ma znaczenia czy jest to umowa o roboty budowlane czy umowa o świadczenie usług, zawsze to jedyny sposób, aby ewentualne spory, nieporozumienia miały jakąś podstawę prawną ().


umowa o pracę
Author: Victor
Source: http://www.flickr.com
Jeżeli bowiem zdarzy się tak, że coś pójdzie nie tak, to w jaki sposób można będzie rozstrzygnąć takei nieporozumienie nie mając podpisanych dokumentów? Są pomocne mechanizmy, można wezwać świadków i tak dalej, ale są to już większe utrudnienia. W niektórych sytuacjach tak na prawdę ciężko sobie wyobrazić jakąkolwiek działalność bez podpisanej umowy, na przykład umowa o prace na okres próbny. Bez takiej umowy robimy naszą pracę “na czarno” co jest niezgodne z prawem a do tego może wiązać się z różnymi konsekwencjami. Pamiętajmy w związku z tym o tego rodzaju formalnościach dla własnego dobra. Pomimo tego, że czasami nie zawsze jest to konieczne i spokojnie możemy zrezygnować z tego typu formalności, to w rzeczywistości często okazuje się, iż na przyszłość jest to niesamowicie przydatny dokument. Czytaj też .