Fundusze unijne sposobem na wprowadzenie innowacji

Posted on 08/06/2021 8:43am

We wszystkich miejscach, gdzie konieczne są modernizacje i przemiany, ludzie mają trudności z niedostatkiem funduszy. Dotyczy to zarówno małych i dużych przedsiębiorstw, jak również jednostek gminnych. Szansą okazują się być fundusze z Unii Europejskiej.
fundusze unijne
Author: Ervins Strauhmanis
Source: http://www.flickr.com
Choć właściciele firm najczęściej podejmują decyzję o przyjęciu wsparcia finansowego na etapie tworzenia własnej działalności, rosnącym zainteresowaniem cieszą się także fundusze unijne na rozwój firmy. Pieniądze z tego źródła można otrzymać na otwarcie nowych etatów, zakup nowoczesnych sprzętów, lub inne działania, mające za zadanie poprawić atrakcyjność przedsiębiorstwa na rynku lokalnym lub globalnym.Z tego powodu, że dotacje mają formę refundacji i trzeba na wstępie posiadać własne środki na realizację przewidzianych unowocześnień, dobrym pomysłem jest wybrać bank (zobacz zakres usług dotyczącą: komu należy się zwrot prowizji za wcześniejszej spłacie kredytu) online, w którym przy minimum formalności możemy uzyskać kredyt pomostowy, lub inwestycyjny. Kredyty tej kategorii są najczęściej bardzo preferencyjne dla przedsiębiorcy.

fundusz
Author: DonkeyHotey
Source: http://www.flickr.com
Kredyt pomostowy spłaca się jednorazowo, po uzyskaniu funduszy unijnych, natomiast kredyt inwestycyjny jest korzystnie oprocentowany. Inną grupę finansowaną z Unii Europejskiej tworzą fundusze unijne dla gmin . W tym przypadku gmina wnioskuje o dofinansowanie z dołączonym projektem zamierzanych rozwiązań, a gdy dotacja zostanie przyznana, należy ją spożytkować w wyznaczonym terminie. W przeciwnym wypadku samorząd będzie zmuszony oddać niespożytkowaną część funduszu.


Fundusze unijne dla gmin to dziś największa część środków, przekazywanych na przekształcanie terenów poprzemysłowych, wdrażanie systemów ochrony środowiska, czy przeprowadzanie inwestycji z obszaru sportu i rekreacji. W przypadku funduszy unijnych na rozwój firmy (oprogramowanie R2płatnik polecane rozwiązanie dla biznesu) finanse zwykle są w całości do zwrotu, ale warunki spłaty są lepsze, niż w przypadku pożyczki bankowej.

Nawet bank online, w którym proces otrzymywania kredytu jest łatwiejszy, a zasady spłaty atrakcyjniejsze, niż w tradycyjnej placówce bankowej, nie umożliwi nam m.in. wstrzymania spłaty rat na kilka miesięcy, co jest osiągalne w przypadku wsparcia finansowego ze środków unijnych. Aby skorzystać z wsparcia pieniężnego, należy zaznajomić się z bieżącymi programami rozwoju oraz skompletować określoną dokumentację w wyznaczonej jednostce regionalnej.