Fundusze unijne sposobem na wprowadzenie innowacji

Posted on 05/07/2022 7:49am

We wszystkich miejscach, gdzie konieczne są modernizacje i przemiany, ludzie mają trudności z niedostatkiem funduszy. Dotyczy to zarówno małych i dużych przedsiębiorstw, jak również jednostek gminnych. Szansą okazują się być fundusze z Unii Europejskiej.


fundusze unijne
Author: Ervins Strauhmanis
Source: http://www.flickr.com
Choć właściciele firm najczęściej podejmują decyzję o przyjęciu wsparcia finansowego na etapie tworzenia własnej działalności, rosnącym zainteresowaniem cieszą się także fundusze unijne na rozwój firmy. Pieniądze z tego źródła można otrzymać na otwarcie nowych etatów, zakup nowoczesnych sprzętów, lub inne działania, mające za zadanie poprawić atrakcyjność przedsiębiorstwa na rynku lokalnym lub globalnym.

Z tego powodu, że dotacje mają formę refundacji i trzeba na wstępie posiadać własne środki na realizację przewidzianych unowocześnień, dobrym pomysłem jest wybrać bank (zobacz zakres usług dotyczącą: komu należy się zwrot prowizji za wcześniejszej spłacie kredytu) online, w którym przy minimum formalności możemy uzyskać kredyt pomostowy, lub inwestycyjny. Kredyty tej kategorii są najczęściej bardzo preferencyjne dla przedsiębiorcy.

fundusz
Author: DonkeyHotey
Source: http://www.flickr.com
Kredyt pomostowy spłaca się jednorazowo, po uzyskaniu funduszy unijnych, natomiast kredyt inwestycyjny jest korzystnie oprocentowany. Inną grupę finansowaną z Unii Europejskiej tworzą fundusze unijne dla gmin . W tym przypadku gmina wnioskuje o dofinansowanie z dołączonym projektem zamierzanych rozwiązań, a gdy dotacja zostanie przyznana, należy ją spożytkować w wyznaczonym terminie. W przeciwnym wypadku samorząd będzie zmuszony oddać niespożytkowaną część funduszu.


Fundusze unijne dla gmin to dziś największa część środków, przekazywanych na przekształcanie terenów poprzemysłowych, wdrażanie systemów ochrony środowiska, czy przeprowadzanie inwestycji z obszaru sportu i rekreacji. W przypadku funduszy unijnych na rozwój firmy finanse zwykle są w całości do zwrotu, ale warunki spłaty są lepsze, niż w przypadku pożyczki bankowej.

Nawet bank online, w którym proces otrzymywania kredytu jest łatwiejszy, a zasady spłaty atrakcyjniejsze, niż w tradycyjnej placówce bankowej, nie umożliwi nam m.in. wstrzymania spłaty rat na kilka miesięcy, co jest osiągalne w przypadku wsparcia finansowego ze środków unijnych. Aby skorzystać z wsparcia pieniężnego, należy zaznajomić się z bieżącymi programami rozwoju oraz skompletować określoną dokumentację w wyznaczonej jednostce regionalnej.