Istota faktoringu

Posted on 22/05/2022 7:26am

Wartość rynku faktoringowego w Polsce wzrasta z roku na rok. Usługi tego wariantu zdobywają coraz większą wziętość a także stanowią poważną konkurencję dla standardowych sposobów finansowania działalności gospodarczej.


impreza firmowa
Author: FotoPlus Collective
Source: http://www.flickr.com


Faktoring jest to efektywne narzędzie finansowe, które idealnie się sprawdza w dzisiejszych gospodarczych warunkach, w czasach, gdy przeciągnięte terminy płatności stały się typowym elementem w aktywności wielu krajowych przedsiębiorstw.

Jeżeli interesuje Cię to zagadnienie, to obejrzyj więcej tu, a na pewno zdobędziesz bardzo dużo fascynujących informacji na ten wątek.

Istotą faktoringu będzie krótkoterminowe opłacanie przez wyspecjalizowaną jednostkę faktoringową lub bank kupieckiego kredytu użyczanego przez firmę (faktoranta) jego odbiorcom. W operacji faktoringu uczestniczy za każdym razem trzech kontrahentów. Faktor i faktorant grają aktywną rolę, trzeci - adresat towarów i usług jest pasywną stroną. Inicjatorem transakcji jest biznesmen, jaki udziela swym adresatom kredytu handlowego. Faktor jest gotów opłacać ten kredyt, przejmując od faktoranta wierzytelność.


Typowym klientem jednostki faktoringowej jest przedsiębiorstwo produkcyjne czy też handlowe, posiadające duży poziom należności i odczuwające brak kapitału obrotowego. Z faktoringu zwykle korzystają przedsiębiorcy, którzy nie mają stałych odbiorców, sprzedają z odroczonym czasem zapłaty, potrzebują utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa jak też powiększać obroty. Firmy faktoringowe zazwyczaj są skłonne do podejmowania większego ryzyka finansowego niż banki. Nie każdy jednak zostać może ich klientem.
Warto pamiętać, że faktor nabywa wierzytelności handlowe, więc przejmuje do nich prawa. Stąd fundamentalnym elementem kooperacji w transakcji faktoringowej będzie sama wierzytelność.