W jaki sposób założyć swoją firmę w Niemczech?

Posted on 05/06/2020 8:14am

Obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy zezwalają obywatelom poszczególnych krajów członkowskich na m.in. założenie własnej działalności gospodarczej na terenie każdego kraju, które leży na jej terenie.
Oprogramowanie Digital Signage
Author: NEC Display Solutions
Source: NEC Display Solutions


Dzięki temu nie ma żadnych formalnych barier, aby Polak założył ją np. w Niemczech.


Przykładowo osoby fizyczne mogą otworzyć jednoosobową działalność (która w Niemczech nazywa się Gewerbe), a funkcjonujący już przedsiębiorcy mogliby uruchomić oddział swej spółki. Jeśli chcemy prowadzić swoją działalność w Niemczech, w pierwszej kolejności należy wybrać jej formę prawną. Może to być między innymi przedstawicielstwo, spółka komandytowa czy spółka jawna albo cywilna. W wypadku rejestracji działalności na własny rachunek, niezwykle istotne jest sprawdzenie, czy na jej prowadzenie nie jest niezbędna specjalna koncesja. Są one wymagane w wypadku m.in.

Nasze nowe artykuły są tak samo interesujące, co ten. Zatem wejdź w link tutaj wzór wypowiedzenia o pracę i oglądaj skrupulatne informacje. Namawiamy!

transportu, ubezpieczeń czy też handlu bronią. Każda osoba, która zamierza prowadzić w tym państwie własną firmę, musi dokonać zameldowania w urzędzie meldunkowym w swoim miejscu zamieszkania. Mając dowód zameldowania i dowód na założenie działalności, można by dostać pozwolenie na pobyt.


działalność w niemczech
Author: www.projektoskop.pl
Source: www.projektoskop.pl


Dowolna spółka prowadzona na terenie Niemiec, musi być też zarejestrowana w urzędzie do spraw gospodarczych, który jest właściwy dla jej placówki.

Wciągający artykuł? Jeżeli takie jest Twoje zdanie, to spójrz również na podobne źródła posiadające zbliżone zagadnienia - one bez reszty Cię pochłoną.

Należy w tym urzędzie złożyć między innymi takie dokumenty jak: kopia paszportu, wypełniony formularz z opisanym zakresem działalności, umowy najmu albo dzierżawy nieruchomości wykorzystywanej jako siedziba firmy.
Następnie wymieniony urząd do spraw gospodarczych przesyła informację do US. W wypadku jednoosobowej działalności, w Niemczech obowiązuje zasada odpowiedzialności indywidualnej. Znaczy to, że posiadacz firmy może odpowiadać także własnym mieniem.